Onze vermelding op https://www.keurmerk.info
€5.95 verzendkosten
vanaf €35 gratis verzending

Privacy beleid

Stofzuigeronderdelen.nl
Stofzuigeronderdelen.nl, gevestigd aan Weezenhof 1217 6536ex Nijmegen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://stofzuigeronderdelen.nl
Weezenhof 1217
6536ex Nijmegen
0243446109

M. van Renswoude is de functionaris gegevensbescherming van Stofzuigeronderdelen.nl
Zij is te bereiken via info@stofzuigeronderdelen.nl

Stofzuigeronderdelen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- IP-adres

-Bankgegevens

Dit zijn de enige persoonsgegevens die wij verwerken


Stofzuigeronderdelen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stofzuigeronderdelen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stofzuigeronderdelen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoons en adres gegevens >bewaartermijn 3jaar ivm het na kunnen kijken van bestelling en eventuele garantie

Delen van persoonsgegevens met derden

Stofzuigeronderdelen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stofzuigeronderdelen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stofzuigeronderdelen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar naast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stofzuigeronderdelen.nl.

Stofzuigeronderdelen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stofzuigeronderdelen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stofzuigeronderdelen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stofzuigeronderdelen.nl

Voor de overdracht van persoonlijke gegevens gebruikt Stofzuigeronderdelen.nl het Secure Sockets Layer (SSL) beveiligingsprotocol met 128-bits codering. Deze technologie biedt de best mogelijke beveiliging en wordt ook gebruikt door alle grote banken om de online bankgegevens te beschermen. Alle door ons aangeboden betaalmethoden worden volledig beschermd door deze veiligheidsnormen. U zult kunnen vaststellen dat de website gecodeerde gegevensoverdracht gebruikt door het gesloten hangslotsymbool zichtbaar in de onderste statusbalk van uw browser.

In bepaalde gevallen gebruiken we de reCAPTCHA-service die wordt aangeboden door Google Inc. om de gegevens te beschermen die via internetformulieren op deze site worden ingediend. Deze worden voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of gegevens door een mens zijn ingevoerd of voor illegale doeleinden door een machine of geautomatiseerd proces (een 'bot'). Deze service omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijke andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google recaptcha-service. De gegevensverzameling valt onder de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google (Google Inc.). Ga voor meer informatie naar het Privacybeleid van Google.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stofzuigeronderdelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 474 beoordelingen